// //]]>

Freindship SMS in Marathi


Na sampanare akhand swapn asave,
Na bolta aiku yetil ase shabd asavet,
Grishmat paus padtil ase dhag asavet,
Ani na magta sath detil ase mitra asavetRozch aathvan yavi asa kahi nahi,
Rozch bhet gyavi asahi kahich nahi,
Mi tula visarnar nahi hyala khatri mhantat,
Ni tula hyachi khatri asane hyalach maitri mhantat.
Ek pakshi unch udala,
Khup unch udala,
Bharpur unch udala,
Akash palikade,
Khup unch udala,
Itka unch udala ki
Disenasa zala,
..
Aata zop udya shodhu tyala..!!

1 comments:

  1. jignesh says:

    Na sampnare akhand swapna asave
    na bolta eku yetil ase shabd asavet
    grishmat paus padtil ase dhag asavet
    na magta sobat detil ase MITRA asavet Happy Friendship day.

Leave a Reply

Search This Blog

Followers

Follow by Email